SÖK TILL SVENSKSPRÅKIG KIILA-REHABILITERING

7.9.2019

Har din hälsa försvagats, känner du dig trött eller nertyngd? Vill du hitta metoder för att orka bättre på jobbet? Ansök om plats på JHL:s KIILA-rehabilitering som ordnas för förbundets svenskspråkiga medlemmar. Rehabiliteringen ordnas på Härma Rehab i Södra Österbotten och är gratis för dig.

 

https://www.jhl.fi/sv/2019/06/18/sok-till-svensksprakig-kiila-rehabilitering/