Työttömyysturva

Kuulumalla JHL:ään saat turvaa, tukea, neuvoja ja palvelua erilaisissa työelämän tilanteissa. 
Jäsenenä saat turvaa myös työttömyyden varalta. Työttömyysturvaa maksetaan työttömän työnhakijan toimeentulon turvaamiseksi.

JHL:n jäsen on myös työttömyyskassan jäsen. Kun ehdot täyttyvät, työttömyyskassa luo turvaa työttömyyden varalle peruspäivärahaa enemmän. 
JHL:n jäsenenä saat neuvoja, palveluja, turvaa ja tukea sekä erilaisissa työelämän tilanteissa ja silloinkin, jos joudut työttömäksi.

Lisätietoja alla olevasta painikkeesta.