Hyvät jäsenet - NYT  ÄÄNESTÄMÄÄN!

 

Kuntavaalien ennakkoäänestys on alkanut. Käytäthän äänioikeuttasi ja äänestät. Näin voit olla vaikuttamassa oman kuntasi palveluihin ja ketkä näitä palveluita tuottavat. Tutkimusten mukaan erityisesti pienipalkkaiset, kuten suuri osa jäsenistöstämme on, ovat heikompia äänestysaktiivisuudessa kuin suuripalkkaiset. Nyt on aika pitää myös pienipalkkaisten ja heikompiosaisten puolia.

Vain äänestämällä voit vaikuttaa, kuka tulee päättämään kuntasi asukkaita koskevista asioista!

Äänestä ennakkoon 26.5 – 8.6 tai vaalipäivä 13.6.

 

Alla JHL-taustaisia ehdokkaita Porvoossa ja Loviisassa. Katso myös alta heidän tarkempi esittely.

 

Riitta Ahola nro 51 Porvoo

Marina Bäcklund nro 70 Loviisa

Tapani Eskola nro 56 Porvoo

Anette Karlsson nro 65 Porvoo

Matti Lehesniemi nro 74 Porvoo

 

 

Minulle ovat tärkeitä seuraavat asiat:

 

PORVOOLAISTEN HYVINVOINTI

 • Huolehditaan asukkaista jokaisessa elämäntilanteessa – edistetään kokonaisvaltaisesti terveyttä ja hyvinvointia.

 • Turvataan sujuva hoitoon pääsy – sosiaali- ja terveyspalvelut on oltava kaikkien saatavilla nopeasti lompakon paksuudesta riippumatta.

 • Varmistetaan ikäihmisille oikeus arvokkaaseen elämään – turvataan ikääntyville oikea-aikainen, laadukas ja tarpeiden mukainen palvelu.

 • Panostetaan perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointiin – satsataan perhe-, lapsi- ja nuorisotyöhön ja turvataan jokaiselle nuorelle mahdollisuus harrastukseen.

 • Asetetaan oppiminen etusijalle – varmistetaan jokaiselle laadukas opetus, riittävät tukipalvelut, terveet tilat, pienet ryhmäkoot, nollatoleranssi kiusaamiseen ja oppimista tukeva perheyhteistyö.

 • Lisätään hyvinvointia ja elinvoimaa luonnon ja kulttuurin avulla – luonto ja kulttuuri on saatava kaikkien ulottuville.

 • Arvostetaan ihmisiä, jotka tuottavat palvelumme – turvataan kaupungin henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen.

SUJUVAA LIIKKUMINEN

 • Kaupungilla liikkuminen kuntoon – bussiliikenne toimivaksi ja kevyen liikenteen väylät kuntoon esteettömyys huomioiden.

 • Pendelöinti sujuvaksi – hyvät yhteydet pääkaupunkiseudulle ja lisää liityntäpysäköintiä.

 • Liikenne sujuvaksi ja turvalliseksi – töihin ja asioille keskustaan on tarvittaessa päästävä myös autolla.

 • Liikkuminen mahdolliseksi kaikille – panostetaan ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksiin ja uudistetaan Kokonniemen liikuntakeskus.

KESTÄVÄ KASVU JA KEHITYS

 • Uudistetaan keskusta ja tori – tyhjät tontit rakenteille ja ränsistyvät rakennukset kuntoon.

 • Kehitetään lähiöitä ja kyliä – turvataan lähiöiden palvelut ja kehitetään kaupunkia tasapuolisesti.

 • Turvataan asumismahdollisuudet eri elämäntilanteisiin – lisää kohtuuhintaista vuokra- ja senioriasumista.

 • Huolehditaan ympäristöstä – tehdään Porvoosta hiilineutraali vuonna 2030.

 • Lisätään työpaikkoja ja elinvoimaa – kehitetään yritysten palveluita ja toimintaedellytyksiä.

 • Hoidetaan edelleen vastuullisesti kaupungin taloutta – ohjenuorana kestävä ja oikeudenmukainen taloudenpito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JHL vaatii koronalisää kaikille koronaeturintamassa työskenteleville

https://www.jhl.fi/2020/11/29/jhl-vaatii-koronalisaa-kaikille-koronaeturintamassa-tyoskenteleville/

JHL kräver coronatillägg till alla som jobbar i främsta linjen med coronaviruset

https://www.jhl.fi/sv/2020/11/30/jhl-kraver-coronatillagg-till-alla-som-jobbar-i-framsta-linjen-med-coronaviruset/

 

NYT ON LIITTOON LIITTYMINEN

HELPPOA

 

KLIKKAA VIEREISTÄ PALLUKKAA,

NIIN SAAT LISÄOHJEITA!