YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS

EXTRAORDINÄRT MEDLEMSMÖTE

 

30.9.2021 klo 17.00

 

Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimitiloissa,

Tekniikankaari 1, 3 krs. Porvoo  ( Kuninkaantien työterveyden yhteydessä).

 

I huvudförtroendemännens och arbetarskyddsombudens utrymmen,

Teknikbågen 1, vån 3 Borgå ( I samband med Kungsportens arbetshälsovård)

 

 

 

Kokoukseen voi osallistua myös Teams-etäyhteyden kautta, mutta tällöin ei ole luottamusmiesvaalissa äänestysmahdollisuutta. Mikäli haluat osallistua etäyhteyden kautta, ilmoita asiasta viimeistään 29.9. sähköpostitse leena.vaananen@porvoo.fi kokouslinkin lähettämistä varten.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:                 

  • Valitaan JHL:n varapääluottamusmies Porvoon kaupunkiin ajalle 1.9. – 31.12.2021.
  • Valitaan siivous- ja ruokapalveluiden luottamusmies Liikelaitos Porvoon tilapalveluihinajalle 1.9. – 31.12.2021.

HUOM. Näissä vaaleissa ovat äänioikeutettuja ainoastaan ne jäsenet, joita kyseinen luottamusmies edustaa.

  • Informaatiota syksyn työsuojeluvaaleista ja JHL:n edustajiston vaaleista.

Tervetuloa!

Hallitus

 

Man kan även delta i mötet via Teams, men då kan man inte rösta i förtroendevalet. I fall du vill delta via distans, så meddela det senast den 29.9. med e-post till leena.vaananen@porvoo.fi så skickar vi Teams linken åt er.

Ärenden som behandlas på mötet:

  • Val av vicehuvudförtroendeman för Borgå stad för tiden 1.9 – 31.12.2021.
  • Val av förtroendeman för städ- och mattjänster för Affärsverket Borgå lokalservice för tiden 1.9 – 31.1.2021.

OBS. Rösträtt har endast de medlemmar som den i fråga varande förtroendemannen representerar.

  • Information om höstens arbetarskyddsval och JHL´s fullmäktigeval.

Välkomna!

Styrelsen

 

 

NYT ON LIITTOON LIITTYMINEN

HELPPOA

 

KLIKKAA VIEREISTÄ PALLUKKAA,

NIIN SAAT LISÄOHJEITA!