PIKKUJOULURISTEILYLLE ON VIELÄ VAPAITA PAIKKOJA.

Pikaiset ilmoittautumiset viimeistään torstaina 29.9.

 

HUOM: 4-hengen hytteihin myydään paikkoja myös yhdelle ja kahdelle hengelle, eikä hyttiin tule tällöin muita.

Aiempien hyttiluokkien lisäksi on saatu 4-hengen hyttejä (A4X) osittaisella merinäköalalla.

Katso alapuolella olevista ilmoituksista tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet.

 

PIKKUJOULURISTEILY TALLINNAAN

5-6.11.2022

 

Porvoon JHL järjestää jäsenilleen seuralaisineen 23h-risteilyn M/S Viking XPRS-laivalla.

 

Matkan aikana risteillään kaksi kertaa edestakaisin Tallinnaan.

 

Tulosta ilmoitus tästä

 

 

Risteilyn aikataulu:

5.11               klo 8.00         Lähtö Porvoosta Rauhankadun turistipysäkiltä (Rauhankatu 20)

                      klo 10.30       Laiva lähtee Katajanokalta

                      klo 10.15       Brunssi-buffet laivalla The Buffet-ravintolassa

                      klo 13.00       Saavumme Tallinnaan

                      klo 13.00 – 16.30 Mahdollista vierailla Tallinnassa

                      klo 17.00       Laiva lähtee

                      klo 17.00       Buffee-illallinen The Buffet-ravintolassa

                      klo 19.30       Laiva saapuu Helsinkiin, mutta emme poistu laivalta

                      klo 20.30       Laiva lähtee uudelleen Tallinnaan.

                      klo 23.00       Laiva saapuu uudelleen Tallinnaan, mutta laivalta ei saa poistua.

6.11               klo 7.00         Laiva lähtee Tallinnasta

                      klo 6.30 – 9.00 Aamiainen laivalla The Buffet ravintolassa

                      klo 9.30         Saavumme Helsinkiin ja jatkamme matkaa linja-autolla Porvooseen

                      noin klo 11    Takaisin Porvoossa Rauhankadun turistipysäkillä

 

Laivalla meitä viihdyttävät Larrys Band, Seven Mugs sekä trubaduuri Alan Barry.

Yöpymiset laivalla joko A- tai B-luokan 1-4-hengen hyteissä tai pienemmässä A-luokan 1-2-hengen hytissä, jossa vuoteet päällekkäin. Mahdollisuus myös A 4-hengen allergiahyttiin.

Hintoihin sisältyvät linja-automatkat, brunssi-buffee, buffet-illallinen, meriaamiainen sekä yöpyminen valitussa hyttiluokassa. 2-4-hengen hytteihin ei myydä yksittäisiä hyttipaikkoja, ainoastaan porukoille.

Risteilyn hinnat:

A 4-hengen hytti:                  1 henkilö hytissä                75€/jäsen

                                             2 henkilöä                          30€/jäsen                    114€/ei jäsen

                                             3 henkilöä                          20€/jäsen                     98€/ei jäsen

                                             4 henkilöä                          15€/jäsen                     90€/ei jäsen

A 4-hengen (A4X)-hytti osittaisella merinäköalalla:

                                             1 henkilö hytissä                 65€/jäsen

                                             2 henkilöä                           25€/jäsen                    110€/ei jäsen

                                             3 henkilöä                           17€/jäsen                     94€/ei jäsen

                                             4 henkilöä                           13€/jäsen                     87€/ei jäsen

 

A 2-hengen hytti:                 1 henkilö hytissä                 65€/jäsen

                                            2 henkilöä                           25€/jäsen                    110€/ei jäsen

 

B 4-hengen hytti:                1 henkilö hytissä                  45€/jäsen

                                           2 henkilöä                            20€/jäsen                   100€/ei jäsen

                                           3 henkilöä                            15€/jäsen                    88€/ei jäsen

                                           4 henkilöä                           10€/jäsen                     83€/ei jäsen

 

 

Sitovat ilmoittautumiset ja tiedustelut

viimeistään torstaina 29.9 mielellään sähköpostitse Leenalle  leena.vaananen@porvoo.fi tai puh. 040 5753 338. Mikäli et saa vastausta ilmoittautumiseen 1 päivän kuluessa, ota uudelleen yhteyttä. Mukaan mahtuu 80 ensiksi ilmoittautunutta. Mukana oltava passi tai kuvallinen henkilökortti (ajokortti ei kelpaa). Jäsen voi ottaa yhden ei-jäsenen mukaan. Muista ilmoittaa myös syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus sekä tarve allergiahytistä.

 

Osallistumismaksu

tulee maksaa eräpäivään perjantaina 30.9.2022 mennessä suoraan yhdistyksen tilille Porvoon JHL ry  FI41 5358 0620 0954 78. Viestikenttään: Pikkujouluristeily sekä osallistujien nimet.

 

Matka on tarkoitettu ainoastaan 18 vuotta täyttäneille.

 

Tervetuloa mukaan!

 

LILLAJULFESTKRYSSNING TILL TALLINN

5 – 6.11.2022

 

Borgå JHL ordnar en 23-timmars kryssning för sina medlemmar med avec med M/S Viking XPRS.

 

Båten åker 2 gånger fram och tillbaka till Tallinn under resan.

 

Tulosta ilmoitus tästä!

 

 

Kryssningens tidtabell:

 

5.11               kl. 8.00          Avfärd från Borgå Fredsgatans turisthållplats (Fredsgatan 20)

                      kl. 10.30        Båten avgår från Skatudden

                      kl. 10.15        Brunch-bufé på båten i The Buffet restaurangen

                      kl. 13.00        Ankomst till Tallinn

                      kl. 13.00 – 16.30  Möjlighet att besöka Tallinn

                      kl. 17.00        Båten avgår från Tallinn

                      kl. 17.00        Bufé-middag i The Buffet restaurangen

                      kl. 19.30        Båten ankommer till Helsingfors men vi stiger inte av

                      kl. 20.30        Avfärd mot Tallinn igen

                      kl. 23.00        Ankomst till Tallinn men man får inte stiga av båten

6.11               kl. 7.00          Båten avgår från Tallinn

                      kl. 6.30 – 9.00   Frukost serveras i The Buffet restaurangen

                      kl. 9.30          Ankomst till Helsingfors

                      ca kl. 11        Är vi tillbaka i Borgå vid turisthållplatsen på Fredsgatan

 

På båten underhåller oss Larrys Band, Seven Mugs och trubaduren Alan Barry.

Övernattning på båten i A- eller B- klass 1 – 4 personers hytter eller mindre A- klass 1 – 2 personers hytter, där är sängarna på varandra. Finns också möjlighet till A 4 personers allergihytt.

I priserna ingår bussresorna, brunch-bufé, brunch-middag och frukost samt övernattning i den valda hyttklassen. 2 – 4 personers hytterna säljer vi inte enskilda hyttplatser utan endast för grupper.

 

Kryssningen priser:

 

A 4-personers hytt:             1 person i hytten                 75€/ medlem

                                            2 personer                          30€/medlem                       114€/icke medlem

                                            3 personer                          20€/medlem                         98€/icke medlem

                                            4 personer                          15€/medlem                         90€/icke medlem

A 4-hengen (A4X)-hytti osittaisella merinäköalalla:

                                            1 person i hytten                  65€/jäsen

                                            2 personer                           25€/jäsen                              110€/ei jäsen

                                            3 personer                           17€/jäsen                              94€/ei jäsen

                                            4 personer                           13€/jäsen                              87€/ei jäsen

 

A 2-personers hytt:              1 person i hytten                 65€/medlem

                                            2 personer                          25€/medlem                       110€/icke medlem

 

B 4-personers hytt:              1 person i hytten                 45€/medlem

                                            2 personer                          20€/medlem                       100€/icke medlem

                                            3 personer                          15€/medlem                         88€/icke medlem

                                            4 personer                          10€/medlem                          83€/icke medlem

Bindande anmälan och förfrågningar

senast torsdagen den 29.9 helst via e-post till Leena leena.vaananen@porvoo.fi eller telefon 040 5753 338. Om du inte får svar dagen efter att du har anmält dig ta kontakt på nytt. Med ryms de 80 först anmälda. Med skall man ha pass eller ett officiellt ID-kort (körkortet duger inte). Medlemmen kan ta med en icke medlem. Kom ihåg att meddela födelsetiden och kön samt medborgarskap och om ni behöver en allergihytt.

Deltagaravgiften bör betalas senast fredagen den 30.9.2022 till föreningens konto Porvoon JHL ry FI41 5358 0620 0954 78. I meddelandefältet: Julfestkryssning samt deltagarnas namn.

 

Resan är avsedd för över 18 år fyllda.

 

Välkomna med!

 

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS PÄÄLUOTTAMUSMIESVAALIA VARTEN

 

25.8.2022 klo 16.45

Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimitila, Tekniikankaari 1, 3 krs. Sama rakennus, jossa on Kuninkaantien työterveyshuolto. Mikäli alaovi on lukittuna, soita Leenalle puh. 040 5753 338.

 

Porvoon kaupungin pääluottamusmies Sune Forss jää eläkkeelle 1.9.2022. Kokouksessa valitaan uusi pääluottamusmies jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.9.2022 – 31.12.2023.

Mikäli nykyinen varapääluottamusmies valitaan pääluottamusmieheksi, kokouksessa tullaan valitsemaan uusi varapääluottamusmies jäljellä olevaksi kaudeksi 1.9.2022 – 31.12.2023.

HUOM. Näissä vaaleissa ovat äänioikeutettuja ainoastaan ne jäsenet, joita kyseinen pääluottamusmies edustaa eli yhdistyksen jäsenet, joilla on voimassa oleva työsuhde Porvoon kaupungissa. Mikäli olet kiinnostunut luottamusmiestehtävästä, ilmoitathan asiasta jo ennen kokousta Alex Herlinille herlinalex@gmail.com tai puh. 040 489 1979

Kokouksessa ei käsitellä muita asioita

 

TERVETULOA!

Hallitus

 

EXTRA MEDLEMSMÖTE FÖR VAL AV FÖRTROENDEMAN

 

25.8.2022 KL 16.45

I huvudförtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktiges utrymmen, Teknikbågen 1, 3 vån. I samma byggnads som Kungsportens arbetshälsovård. Ifall att dörren är stängd, ring Leena tel. 040 575 3338.

 

Borgå stads huvudförtroendeman Sune Forss gå i pension den 1.9.2022. Vid mötet väljs en ny huvudförtroendeman för den kvar varande perioden 1.9.2022 – 31.12.2023.

Ifall att den nuvarande viceförtroendemannen blir vald till huvudförtroendeman kommer man på mötet att välja en ny viceförtroendeman för den kvar varande perioden 1.9.2022 – 31.12.2023.

OBS. I dessa val kan endast de delta som den i fråga varande huvudförtroendemannen representerar, det vill säga de föreningsmedlemmar som har ett i kraft varande arbetsförhållande i Borgå stad. Om du är intresserad av förtroendemannauppdraget så anmäl ditt intresse före mötet till Alex Herlin herlinalex@gmail.com eller per telefon 040 489 1979.

På mötet behandlas inga andra ärenden.

 

VÄLKOMNA!

Styrelsen

 

 

Edunvalvontatiedote jäsenille

 

Porvoon kaupungin pääluottamusmies Sune Forss jää eläkkeelle 1.9.2022. Sitä ennen hän pitää jäljellä olevat vuosilomat.

Varapääluottamusmies Janne Wasenius toimii toistaiseksi pääluottamusmiehen tehtävissä.

Puh. 0400 889 382

janne.wasenius(at)porvoo.fi

Olethan Janneen yhteydessä, mikäli työnantajasi on Porvoon kaupunki ja tarvitset edunvalvontaan liittyviä neuvoja ja apua.

 

Vaalit elokuun loppupuolella

Yhdistyksemme järjestää elokuussa vaalit, joissa tullaan valitsemaan uusi pääluottamusmies sekä varapääluottamusmies Porvoon kaupunkiin, mikäli Janne tulee valituksi pääluottamusmieheksi.

Mikäli olet kiinnostunut jommasta kummasta luottamustehtävästä, olethan yhteydessä yhdistyksen puheenjohtaja Alex Herliiniin .

Puh. 040 489 1979

herlinalex(at)gmail.com

 

Myös Askolaan tarvitaan pääluottamusmies! Halukkaat, olettehan ystävällisesti yhteydessä Alexiin.

Porvoon JHL järjestää

 

KESÄRETKEN KOTKAAN

lauantaina 11.6.2022

 

Myös perheenjäsenet ja lapsenlapset ovat tervetulleita mukaan

 

 

 

 

Aikataulu:

Klo 9.00          Lähtö Porvoosta Rauhankadun turistipysäkiltä, os. Rauhankatu 20

Klo 10.15        Saapuminen Kotkaan venesataman pysäköintialueelle

Klo 10.15        Käynti Maretariumissa tai Sapokan vesipuistossa oman valinnan mukaan

Klo 12.30        Lähtö Katariinan puistoon

Klo 14.45        Lähtö takaisin Porvooseen

Klo 16.00        Saapuminen Porvooseen Rauhankadun turistipysäkille

 

Mukaan mahtuu 60 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Osallistumismaksu aikuisilta 4€ ja alle 18-v 2€.

 

Sisäänpääsymaksu Maretariumiin omakustanteisesti: aikuiset 14,50€, lapset 3-17-v 8€, alle 3-v ilmaiseksi, eläkeläiset, työttömät ja opiskelijat 12€.

Mikäli tilaat liput netistä, liput ovat 1€:n halvempia.

 

Maretariumissa ravintola, jossa mahdollisuus ruokailla omakustanteisesti.

Katariinan puistossa voi nauttia omia eväitä. Puistossa on myös mahdollisuus grillata, mikäli ottaa puut/hiilet mukaan.

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Eva-Kaisalle viimeistään 6.6. mieluiten sähköpostitse

eva-kaisa.pasanen@porvoo.fi tai klo 15 jälkeen puh. 040 588 6914. Muistathan ilmoittaa Eva-Kaisalle myös, mikäli matkasi peruuntuu.

 

Osallistumismaksut maksettava viimeistään 6.6 yhdistyksen tilille Porvoon JHL ry 

FI41 5358 0620 0954 78. Viestikenttään: Kesäretki Kotkaan sekä osallistujien nimet.

 

Todella huonon sään sattuessa voit valita Katariinan puiston tilalle Merikeskus Vellamon omakustanteisesti.

Borgå JHL ordnar

 

SOMMARUTFÄRD TILL KOTKA

lördagen den 11.6.2022

 

Även familjemedlemmar och barnbarn är välkomna med

 

 

 

Tidtabell:

Kl. 9.00            Avfärd från Turisthållplatsen i Borgå, Fredsgatan 20

KL. 10.15        Anländer vi till hamnen i Kotka parkeringsplats

Kl. 10.15         Här får man välja om man besöker Maretarium eller Sapoka vattenpark.

Kl. 12.30         Avfärd till Katarina parken

Kl. 14.45         Avfärd hem till Borgå

Kl. 16.00         Anländer till Borgå

 

Med ryms de 60 första anmälda.

Deltagaravgift för vuxna 4€ och under 18 år 2€.

 

Inträdesavgiften till Maretarium till självkostnadspris. Vuxna 14,50€, barn 3 – 17 år 8€, barn under 3 år gratis. Pensionärer, arbetslösa och studerande 12€.

Om man beställer biljetten via nätet så är de 1€ billigare.

 

I Maretarium finns det en restaurang där man kan äta till självkostnadspris.

I Katarina parken kan man förtära egen kost. Man kan även grilla i parken, men då måsten man ta med sig ved eller grillkol.

 

Mera information och anmälningar till Eva-Kaisa senast den 6.6. då gärna via e-post

eva-kaisa.pasanen@porvoo.fi eller via telefon efter kl. 15 till numret 040 588 6914. Om du av någon anledning måste inhibera din resa så meddela det också till Eva-Kaisa.

 

Deltagaravgiften bör betalas till föreningens konto senast den 6.6 Porvoon JHL ry - Borgå LHJ rf

FI41 5358 0620 0954 78. Meddelandefältet: Sommarutfärd till Kotka samt deltagarnas namn.

 

Om det blir mycket dåligt väder så kan man besöka Maritimcentret Vellamo till självkostnadspris istället för Katarina Parken.

                         

 

 

                                              HYVÄÄ VAPPUA!

10.00 Kunniakäynti punaisten haudoilla Puheen pitää Jan Nyström (sd)
Kulkue järjestäytyy 10.00, lähtee liikkeelle 10.05 hautausmaan pääportilta, mukaan järjestöliput

 

12.30 Marssi järjestäytyy kaupungintalon takana

 

12.40 Marssi lähtee liikkeelle

 

13.00 Juhla alkaa kaupunginpuistossa

Musiikkia: Werner S

Juhlan avaus: vapputoimikunta, Mirja Suhonen ja Leo Kylätasku

Puhe: kansanedustaja Erkki Tuomioja

Musiikkia: Kaksi Koiraa

Taikuri Kimmo Erkkilä esiintyy

Puhe: kansanedustaja Jussi Saramo

Musiikkia: Kaksi Koiraa

Juhlan juontaa: Siru Nykänen (sd) ja Adele Kotsalo (vas). Juhla päättyy noin 14.30. Myytävänä makkaraa, teetä, kahvia, donitseja, mehua ja arpoja.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

27.4.2022 klo 17.30

Cafe Cabriolessa, 2.krs. Piispankatu 30, Porvoo tai etänä Teamsin kautta.

 

HUOM! Ruokatarjoilu ennen kokouksen alkua klo 17.00

sisältäen lohipiirakkaa, salaattia sekä kakkua kahvin kera. Ruokatarjoiluun osallistuvien tulee ilmoittautua viimeistään 24.4. Leena Väänäselle leena.vaananen@porvoo.fi tai p. 040 5753 338. Ilmoitathan myös mahdolliset ruoka-allergiat.

Etäkokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua viimeistään 25.4. Alex Herlinille

herlinalex@gmail.com Teams-linkin lähettämistä varten.

 

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

Yhdistyksen sääntömuutos koskien yhdistyksen toimialan ja järjestämisalan muutosta johtuen tulevasta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueesta

Muut esille tulevat asiat.

 

Yhdistyksen hallitus toivottaa jäsenet tervetulleiksi kokoukseen!

FÖRENINGENS STADGEENLIGA VÅRMÖTE

DEN 27.4.2022 KL 17.30

På café Cabriole, 2 vån. Biskopsgatan 30, Borgå eller på distans via Teams.

 

OBS! Servering före mötets början kl 17.00.

Vi bjuder på laxpirog, sallad samt kaffe och kaka. De som deltar i serveringen ombedes meddela om detta till Leena Väänänen senast den 24.4 leena.vaananen@porvoo.fi. Meddela även då om eventuella allergier.

De som deltar i mötet på distans ombedes meddela om detta till Alex Herlin senast den 25.4 herlinalex@gmail.com så skickar han Teams linken till er.

Ärenden som behandlas på mötet:

Verksamhetsberättelsen och bokslut 2021

Ändringar av regler angående föreningens verksamhetsområden och organisationssektor, dessa ändringar är aktuella i det kommande välfärdsområdet Öst-Nyland

Övriga ärenden

 

Föreningens styrelse önskar er välkomna till mötet!

___________________________________________________________________________________________

KIITOS JHL-VAALEISSA ÄÄNESTÄNEILLE!

 

MISKA PÄÄSI EDUSTAJISTOON. ONNEA UPEASTA SAAVUTUKSESTA!

 

Onnittelut myös Noralle ja Alexille hienosta vaalimenestyksestä.

Liitto on arponut sähköpyörät sekä 1000 €:n arvoiset lahjakortit. Katso voittajat tästä.

 

Yhdistyksen voittoina oli 5 kpl Runo-hotellin 35€:n arvoisia brunssilahjakortteja.

 

Arpaonni suosi seuraavia jäseniämme:

Harriet Appel

Tanja Jarva

Siv Nygård

Kenneth Andersson

Satu Suominen

 

ONNEA VOITTAJILLE!

 

 

TEATTERIPÄIVÄ PORVOOSSA 2.4.2022 – tarjolla kulttuuria ja hyvää ruokaa

 

Klo 15.00-17.00

Teatterikuumeen esitys Tarpeettomia ihmisiä

Borgå Folkakademian juhlasalissa, Lukiokatu 2, Porvoo

 

Klo 17.30

Illallinen Rafael´s Steakhouse, Piispankatu 28, Porvoo

 

Menu 1:

Voissa paistettua kotimaista siikaa, voi-valkoviinikastiketta, parsaa sekä paahdettua perunaa

Creme Brulee tuoreiden marjojen kera

 

Menu2:

Aberdeen Angus - härän ulkofileepihvi, punaviina- ja bearnaisekastiketta sekä talon lohkoperunoita

Creme Brulee tuoreiden marjojen kera

 

Hinta jäseneltä 25€ ja seuralaiselta 55€. Paikkoja varattu 30.

 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 24.3 Harriet Viljalalle joko sähköpostitse harriet.viljala1@gmail.com tai puh. 040 526 5890. Ilmoita myös, kumpi menu ja ruoka-allergiat.

 

Osallistumismaksu tulee maksaa eräpäivään 24.3.2022 mennessä suoraan yhdistyksen tilille Porvoon JHL ry  FI41 5358 0620 0954 78. Viestikenttään: Teatteri sekä osallistujien nimet. Tapahtumaan ei voi osallistua, mikäli osallistumismaksua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä.

 

 

 

 

TEATERDAG I BORGÅ 2.4.2022 – 

det bjuds på kultur och god mat

 

Kl. 15.00 – 17 .00

Teatterikuumes förevisning Tarpeettoimia ihmisiä

I Borgå Folkakademis festsal, Gymnasiegatan 2, Borgå

 

Kl 17.30

Middag på Rafael´s Steakhouse, Biskopsgatan 28, Borgå

 

 

Meny 1:

Smörstekt inhemsk sik, smör- och vitvinssås, sparris samt rostad potatis

Creme Brulé med färska bär.

 

Meny 2:

Aberdeen Angus – ox yttrefilé, rödvins- och bearnaisesås, samt husets klyftpotatis

Creme Brulé med färska bär

 

Pris för medlemmar 25€ och avec 55€. Vi har reserverat 30 platser.

 

Bindande anmälan senast den 24.3 till Harriet Viljala via e-post harriet.viljala1@gmail.com eller per telefon 040 526 5890. Meddela vilken meny samt om eventuella allergier.

 

Deltagaravgiften bör betalas till föreningens konto senast den 24.3.2022 Porvoon JHL ry

FI41 5358 0620 0954 78. I meddelande fältet Teater samt deltagarnas namn. Man kan inte delta i evenemanget om deltagaravgifter inte är betald på förfallodagen.

 

_________________________________________________________________________________

 

 

NYT ON LIITTOON LIITTYMINEN

HELPPOA

 

KLIKKAA VIEREISTÄ PALLUKKAA,

NIIN SAAT LISÄOHJEITA!