MYÖHENNETTY KEVÄTKOKOUS 30.9.2020 klo 18.00 

Linnankosken lukio, auditorio. 
Piispankatu 24-26 Porvoo 

Kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös etänä Teams-sovelluksen kautta. Mikäli haluat osallistua etänä, ilmoitathan asiasta yhdistyksen sihteeri Ilse Mäkelälle viimeistään 25.9, niin saat sähköpostiisi Teams-linkin. Mikäli kokouksessa suoritetaan äänestys henkilövalinnoissa suljetulla lippuäänestyksellä, siihen ei voi osallistua etänä.
ilse.makela@porvoo.fi   Puh. 040-5339352
 

Kokouksessa käsitellään: 
Kevätkokouksen sääntömääräiset asiat 
Hallituksen ja luottamusmiesten paikkojen täydentäminen.
 

Kokouksessa ei ole tarjoilua, vaan osallistuja saa kymmenen euron kahvilipukkeen Café Gabrioleen. 
 

Hallituksen puolesta 
Tiedottaja Ritva Hagström
ritva.hagstrom@gmail.com
Puh. 040 5126640


FÖRSENAT VÅRMÖTE 30.9.2020 kl 18.00

Linnankosken lukios auditorium
Biskopsgatan 24 – 26, Borgå

Man kan delta i mötet även via Teams appen. Vill du delta på distans så meddela detta då till föreningens sekreterare Ilse Mäkelä senast den 25.9 så får du till din epost Teams linken.
Om det på mötet blir aktuellt med personval så kan man inte delta i detta på distans.
ilse.makela@porvoo.fi  Tfn 040-5339352
 

På mötet behandlas följande ärenden:
Vårmötets stadgeenliga ärenden.
Kompletering av styrelsen samt förtroendevalda.
 

På mötet har vi ingen servering, de som deltar får en kaffekupong värd 10€ till Café Gabriole.
 

På styrelsens vägnar
Informatör Ritva Hagström
ritva.hagstrom@gmail.com
Tfn. 040-5126640

Työterveyslaitos on laatinut työpaikoille yleisohjeet siitä, miten työpaikalle paluu onnistuu turvallisesti koronatilanteen takia. Työpaikkojen on oltava valmiita muuttamaan ohjeitaan ja käytäntöjään nopeastikin, koska tautitilanne voi muuttua.

 

https://www.jhl.fi/2020/08/06/turvallinen-paluu-tyopaikalle-edellyttaa-jatkuvaa-riskien-arviointia/?fbclid=IwAR2ysyCxzxiniaCbetzyfIi8QeGwKrEIHboLNEMypnwn6WJEB83QiXGcDDM

 

NYT ON LIITTOON LIITTYMINEN

HELPPOA

 

KLIKKAA VIEREISTÄ PALLUKKAA,

NIIN SAAT LISÄOHJEITA!

 

 

 

 

 

Yhdistyksen varapuheenjohtaja/ tiedottaja Ritva Hagström kehottaa työntekijöitä järjestäytymään