Sääntömääräinen Kevätkokous 25.4 Cafe Cabriole

11.4.2024

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

25.4.2024 klo 18.00 
Cafe Cabriolessa, 2.krs. Piispankatu 30, Porvoo tai etänä Teamsin kautta.

HUOM! Ruokatarjoilu ennen kokouksen alkua klo 17.30 sisältäen Piirakkaa, salaattia sekä kakkua kahvin kera. Ruokatarjoiluun osallistuvien tulee ilmoittautua viimeistään 22.4. Alex Herlinille herlinalex@gmail.com Ilmoitathan myös mahdolliset ruoka-allergiat.

Etäkokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua viimeistään 23.4. Alex Herlinille
herlinalex@gmail.com Teams-linkin lähettämistä varten.

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Muut esille tulevat asiat.

Yhdistyksen hallitus toivottaa jäsenet tervetulleiksi kokoukseen!


FÖRENINGENS STADGEENLIGA VÅRMÖTE
DEN 25.4.2024 KL 18.00 
På café Cabriole, 2 vån. Biskopsgatan 30, Borgå eller på distans via Teams.

OBS! Servering före mötets början kl 17.30. Vi bjuder på pirogar, sallad samt kaffe och kaka. De som deltar i serveringen ombedes meddela om detta till Alex Herlin senast den 22.4. herlinalex@gmail.com Meddela även då om eventuella allergier.

De som deltar i mötet på distans ombedes meddela om detta till Alex Herlin senast den 23.4. herlinalex@gmail.com så skickar han Teams linken till er.

Ärenden som behandlas på mötet:
Verksamhetsberättelsen och bokslut 2023

Övriga ärenden

Föreningens styrelse önskar er välkomna till mötet!