Luottamusmiehet

PORVOO-BORGÅ

Pääluottamusmies-

Huvudförtroendeman

    
Sune Forss 0400 714 118 sune.forss(at)porvoo.fi
     

Varapääluottamusmies -
Vicehuvudförtroendeman

    
Harriet Viljala 040 526 5890 

harriet.viljala(at)porvoo.fi

     

Siivouspalvelut - Ruokapalvelut

Städtjänster, liikelaitos

   

 

Harriet Viljala 040 526 5890 

harriet.viljala(at)porvoo.fi

     

Päiväkodit ja perhepäivähoito -
Daghemmen och familjedagvården

    
Leena Väänänen 040 5753 338 leena.vaananen(at)porvoo.fi
leena24vaananen(at)gmail.com
     

Kiinteistöpalvelut

    
Peter Nordström 

0400 718 039

 

peter.nordstrom(at)porvoo.fi

     

Kuntatekniikka

Alex Herlin

Koulunkäynninohjaajat
Miska Sairanen

 

040 489 1979040 716 6889

 

 

     

ASKOLAN KUNTA

Pääluottamusmies-

Huvudförtroendeman

 

    

Porvoon seurakuntayhtymä -
Borgå kyrkliga samfällighet

 

Toni Palm

  

040730 4807

  

tonipalm(at)hotmail.com

     
     
     
     

Itä-Uudenmaan jätehuolto

Marina Bäcklund         0400 156164  marina.backlund(at)rosknroll.fi