Edunvalvonta

Edunvalvonta-asioissa jäsentä lähinnä ovat työpaikkojen luottamusmiehet ja pääluottamusmies. He ovat tärkeässä asemassa valvoessaan virka- ja työehtosopimusten toteutumista työpaikoilla. He tulkitsevat sopimusten sisältöä, käyvät neuvotteluja työnantajasi kanssa ja osallistuvat työehtojen kehittämiseen. Luottamusmiehet varmistavat, että työpaikoilla noudatetaan työelämän pelisääntöjä.

 

Katso tästä oman yhdistyksesi luottamusmiehet:

 

https://www.porvoonjhl.fi/yhteystiedot2/luottamusmiehet/

 

Työehtoihin liittyvät kysymykset


Yhdistyksesi luottamusmies vastaa sinulle kysymyksiin, jotka koskevat työpaikkakohtaisia käytäntöjä tai yleisiä palvelussuhteita.

Luottamusmies on yhdistyksesi valitsema luottohenkilö, joka hoitaa yhdistyksen neuvottelijana jäsenten edunvalvontaa paikallisella tasolla. Liiton jäsenyhdistykset tiedottavat yhteyshenkilöistä ja luottamusmiehistä yhdistyksen jäsenille vähintään kerran vuodessa. Yhdistyksen jäsenkokouksissa kuulet myös ajankohtaisista paikallisista edunvalvontaan liittyvistä asioista.

 

Linkki: JHL:n neuvottelemat virka- ja työehtosopimuksiin